Pieniny mountains, Poland

Photo: Karol Nienartowicz